Close

Velpke Natuuravonturentuin

Op dit bijna 4 ha grote voormalige grindmijngebied heeft zich een verscheidenheid aan micro-biotopen ontwikkeld. Men vindt hier structuren die vroeger bestonden op onrecht rivieren, waarvan de loop was onderworpen aan constante verandering: steile oevers, onbegroeide zand en grind gebieden met verspreide plassen, vijvers en vijvers van verschillende grootte en diepten. Dit is deels waar zeldzame planten- en diersoorten leven, die afhankelijk zijn van open gebieden die aan de zon worden blootgesteld.

Naast deze gebieden met pionierssoorten, zijn er gebieden die langzaam bossig worden en in bossen – met andere specifieke flora en fauna fuseren.

Dit mozaïek van habitats met zijn unieke biodiversiteit van planten en dieren in een afgesloten ruimte is heerlijk geschikt om de natuur aan alle bezoekers te brengen. Iedereen kan planten en dieren ontdekken, observeren en verkennen voor zichzelf of in de groep zonder hun leefgebied te beschadigen.

De natuuravonturentuin wil op een spannende en interessante manier kennis over de natuur meegeven en ons helpen om ons milieu in de toekomst te respecteren en te behouden.

Omdat je niet beschermen wat je niet begrijpt.