Close

Aanvraagformulier voor rondleidingen

Privacybeleid voor evenementen

Het Geopark Trägerverein Braunschweiger Land – Ostfalen e.V., Niedernhof 6, 38154 Königslutter am Elm, als exploitant of bemiddelaar van het evenement, neemt de bescherming van uw privacy zeer serieus. Wij zijn ons ervan bewust dat de gegevens van de kinderen die ons in het bijzonder zijn toevertrouwd, onder speciale bescherming staan. Bij het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens voldoen we daarom aan de wettelijke vereisten, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU en de nieuwe Federal Data Protection Act (BDSG) in de huidige versies.

  1. Verantwoordelijkheid voor gegevensbescherming

Het bestuur van de Geopark Carrier Association is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming.

  1. Registratie van rondleidingen en andere evenementen in het Geopark

De gevraagde gegevens in het kader van een registratie voor een evenement zullen worden gebruikt voor de uitvoering van precontractuele maatregelen en voor de uitvoering van het contract. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verplichte gegevens (gemarkeerd met sterretjes) en vrijwillig te verstrekken gegevens. Geen enkel contract kan worden gesloten zonder de verplichte gegevens (naam, adres, e-mail, telefoon). Het verzoek om uw telefoonnummer is in ons gerechtvaardigd belang om direct contact met u op te kunnen nemen in geval van wijzigingen in het geval van gebeurtenissen. Als u ons deze gegevens niet verstrekt, kunnen we u mogelijk niet op tijd bereiken. Andere vrijwillige informatie zal ook worden gebruikt om het contract uit te voeren

  1. Contact

Wanneer u ons een bericht stuurt of het registratieformulier gebruikt, gebruikt Geopark de opgegeven contactgegevens om te reageren op en uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden verstrekt afhankelijk van uw bezorgdheid en uw positie als prospect of deelnemer voor de uitvoering van precontractuele maatregelen of voor de uitvoering van het contract.

  1. Meer elektronische meldingen

We sturen e-mails en andere elektronische meldingen met informatie over onze activiteiten, reclame voor onze cursusaanbiedingen of actuele cursusinformatie (falen, afspraak of wijzigingen in het ontmoetingspunt, enz.).

  1. Opslag van gegevens

De gegevens die u ons verstrekt, worden beheerd op een intern opslagmedium van het Geopark voor de uitvoering van het contract. De gebruikte pc is eigendom van het Geopark en is uitgerust met een up-to-date besturingssysteem en beveiligingssoftware. Regelmatige updates en back-ups van gegevens zijn verzekerd.

  1. Uw gegevens delen

Wij zullen uw naam, adres, e-mailadres en, indien vermeld, telefoonnummer en vrijwillige informatie doorgeven aan de betreffende eventmanager, meestal de geoguide, voor de voorbereiding en uitvoering van het evenement. Dit omvat contact opnemen met wijzigingen. In het geval van aanbiedingen die wij in samenwerking of namens de commissie doen, sturen wij uw respectieve inloggegevens door naar onze partners die in de aanvraag worden genoemd. Deze transmissies zijn bedoeld om het contract te vervullen.

  1. Uw rechten

(informatie, rectificatie, blokkering, annulering, oppositie, intrekking, overdracht, beroep)

U heeft te allen tijde het recht om informatie te verkrijgen over welke gegevens over u door ons worden opgeslagen en voor welk doel de opslag plaatsvindt. Bovendien u bezwaar maken tegen de gegevensverwerking en uw gegevens door ons aan iemand anders laten overdragen. Daarnaast hebt u het recht om onjuiste gegevens te corrigeren en gegevens te laten blokkeren of verwijderen als opslag niet-ontvankelijk of niet langer nodig is. Daarnaast hebt u het recht om toestemmingen in te trekken die met ingang van de toekomst zijn gegeven. U uw respectieve zorgen aan ons richten door de genoemde contactgegevens te gebruiken. Naast de bovengenoemde rechten heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Privacybeleid voor gebeurtenis / status 01.07.2020