Close

Anmodningsformular for guidede ture

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger for begivenheder

Geopark Trägerverein Braunschweiger Land – Ostfalen e.V., Niedernhof 6, 38154 Königslutter am Elm, som begivenhedens operatør eller mægler, tager beskyttelsen af dit privatliv meget alvorligt. Vi er klar over, at oplysningerne om de børn, der især er betroet os, er under særlig beskyttelse. Når vi indsamler og bruger dine personoplysninger, overholder vi derfor de juridiske krav, især EU’s generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) og den nye føderale databeskyttelseslov (BDSG) i de aktuelle versioner.

  1. Ansvar for databeskyttelse

Bestyrelsen for Geopark Carrier Association er ansvarlig for databeskyttelse.

  1. Registrering af guidede ture og andre arrangementer afholdt af Geopark

De data, der anmodes om i forbindelse med en registrering af en begivenhed, vil blive anvendt til gennemførelse af foranstaltninger forud for kontraktindgåelsen og til opfyldelsen af kontrakten. Der skelnes mellem obligatoriske data (markeret med stjerner) og frivilligt at blive udleveret data. Ingen kontrakt kan indgås uden de obligatoriske data (navn, adresse, e-mail, telefon). Anmodningen om dit telefonnummer er i vores legitime interesse i at kunne kontakte dig direkte i tilfælde af ændringer i begivenheden. Hvis du ikke giver os disse data, kan vi muligvis ikke nå ud til dig i tide. Andre frivillige oplysninger vil også blive anvendt til at gennemføre

  1. Kontakt

Når du sender os en besked eller bruger registreringsformularen, bruger Geopark de angivne kontaktoplysninger til at besvare og behandle din anmodning. Dine data vil blive leveret afhængigt af din bekymring og din position som kundeemne eller deltager for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelsen eller for udførelsen af kontrakten.

  1. Flere elektroniske meddelelser

Vi sender e-mails og andre elektroniske meddelelser med oplysninger om vores aktiviteter, annoncering for vores kursustilbud eller opdaterede kursusoplysninger (fejl, udnævnelse eller ændringer af mødestedet osv.).

  1. Lagring af data

De data, du giver os, vil blive administreret på et internt lagringsmedie i Geopark til opfyldelse af kontrakten. Den anvendte pc er geoparkens ejendom og er udstyret med et opdateret operativsystem og sikkerhedssoftware. Regelmæssige opdateringer og data sikkerhedskopier er sikret.

  1. Dele dine data

Vi videregiver dit navn, adresse, e-mail-adresse og, hvis det er angivet, telefonnummer og frivillige oplysninger, til den respektive eventmanager, normalt geoguiden, til forberedelse og udførelse af arrangementet. Dette omfatter kontakt til ændringer. I tilfælde af tilbud, som vi udfører i samarbejde eller på vegne af Kommissionen, videresender vi dine respektive login-data til vores partnere, der er nævnt i ansøgningen. Disse transmissioner har til formål at opfylde kontrakten.

  1. Dine rettigheder

(oplysninger, berigtigelse, blokering, annullering, indsigelse, tilbagekaldelse, overførsel, appel)

Du har til enhver tid ret til at få oplysninger om, hvilke data om dig vi opbevarer, og til hvilket formål opbevaringen finder sted. Desuden kan du gøre indsigelse mod databehandlingen og få dine data overført af os til en anden. Derudover har du ret til at rette unøjagtige data og til at få data blokeret eller slettet, hvis opbevaring er uantagelig eller ikke længere nødvendig. Derudover har du ret til at tilbagekalde samtykker, der er givet med virkning for fremtiden. Du kan løse dine respektive problemer for os ved hjælp af de nævnte kontaktoplysninger. Ud over ovennævnte rettigheder har du også ret til at klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed.

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger for begivenhed / status 01.07.2020