Close

Impressum

Geopark Trägerverein Braunschweiger Land – Ostfalen e.V.
Niedernhof 6
38154 Königslutter

Telefoon: 05353 / 3003
E-mail: info@geopark-hblo.de

Vertegenwoordigd door:
Hans Werner Schlichting

Disclaimer – juridische mededelingen

Afdeling 1 Beperking van aansprakelijkheid
De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg gemaakt. De aanbieder garandeert echter niet de juistheid, volledigheid en up-to-date ness van de geleverde inhoud. Het gebruik van de inhoud van de website is op eigen risico van de gebruiker. De genoemde bijdragen wijzen op de mening van de respectieve auteur en niet altijd de mening van de leverancier. Met het zuivere gebruik van de website van de aanbieder wordt geen contractuele relatie tussen de gebruiker en de aanbieder tot stand gebracht.

2 Externe koppelingen
Deze website bevat links naar websites van derden (“externe links”). Deze websites zijn onderworpen aan de aansprakelijkheid van de respectieve exploitanten. Bij het koppelen van de externe links voor de eerste keer, de provider controleerde de externe inhoud om te zien of er sprake waren van juridische schendingen. Op dat moment waren er geen duidelijke schendingen van de wet. De aanbieder heeft geen invloed op het huidige en toekomstige ontwerp en de inhoud van de gelinkte pagina’s. Het instellen van externe koppelingen betekent niet dat de provider de inhoud achter de referentie of koppeling aanneemt. Een constante controle van de externe links is niet redelijk voor de aanbieder zonder concrete aanwijzingen van juridische schendingen. In geval van kennis van juridische overtredingen worden dergelijke externe links echter onmiddellijk verwijderd.

Afdeling 3 Auteursrechten en prestatierechten
De op deze website gepubliceerde inhoud is onderworpen aan de Duitse wet op het auteursrecht en de prestatiebescherming. Elke exploitatie die niet is toegestaan door de Duitse wet op het auteursrecht en de prestatiebescherming vereist voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de desbetreffende rechthebbende. Dit geldt met name voor het dupliceren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken of reproduceren van inhoud in databanken of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden zijn als zodanig gemarkeerd. Het ongeoorloofd dupliceren of verspreiden van individuele inhoud of volledige pagina’s is niet toegestaan en strafbaar. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik is toegestaan.

De presentatie van deze website in externe frames is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming.

Afdeling 4 Speciale gebruiksvoorwaarden
Voorzover de bijzondere voorwaarden voor individueel gebruik van deze website afwijken van de genoemde paragrafen, wordt dit uitdrukkelijk op het juiste punt aangegeven. In dit geval gelden in elk afzonderlijk geval de speciale gebruiksvoorwaarden.

Bron: Imprint gegenereerd op juraforum.de