Close

Steder

Det gamle hav og tropiske sump

450 millioner år af Jordens historie har sat deres præg mellem Harzen og heden: havdække vekslet med ørkener, tropiske sumpe og gletschere. Dyrebare mineralressourcer viser sig at være malm, salt, kul og olie. Betydelige fossile fund vidner om vores regions begivenhedsrige og spændende historie.

Hvad er en Geopark?

En geopark er et område med stor geologisk historie med klipper, stenbrud og andre geotoper af særlig sjældenhed og skønhed. Den indeholder også vigtige arkæologiske, historiske og kulturelle genstande, der er tæt forbundet med naturressourcer.

… under ét tag

En geopark tjener en bæredygtig regional udvikling. Under paraplyen vil eksisterende faciliteter blive netværksforbundne, og der vil blive udviklet fælles aktiviteter inden for geotopbeskyttelse, fritid og turisme samt inden for miljøuddannelse og videnskabelig forskning.