Close

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

1. Overblik over databeskyttelse

Generelle bemærkninger

Følgende noter giver et enkelt overblik over, hvad der sker med dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside. Personoplysninger er alle data, som du kan identificeres personligt med. Detaljerede oplysninger om databeskyttelse kan findes i vores fortrolighedspolitik under denne tekst.

Dataindsamling på vores hjemmeside

Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på denne hjemmeside?

Databehandlingen på denne hjemmeside udføres af hjemmesiden operatør. Dine kontaktoplysninger kan findes i aftryk af denne hjemmeside.

Hvordan indsamler vi dine data?

På den ene side indsamles dine data ved at give os dem. Det kan for eksempel være data, du angiver i en kontaktformular.

Andre data indsamles automatisk af vores IT-systemer, når vi besøger hjemmesiden. Der er hovedsagelig tale om tekniske data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller sidevisningstidspunkt). Indsamlingen af disse data sker automatisk, så snart du indtaster vores hjemmeside.

Hvad bruger vi dine data til?

Nogle af dataene indsamles for at sikre, at hjemmesiden leveres uden fejl. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du med hensyn til dine data?

Du har til enhver tid ret til at modtage oplysninger om oprindelsen, modtageren og formålet med dine gemte personoplysninger. Du har også ret til at anmode om rettelse, blokering eller sletning af disse data. Du kan til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i aftrykket, for yderligere spørgsmål om databeskyttelse. Du har også ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

Du har også ret til under visse omstændigheder at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Du kan finde flere oplysninger i politikken om beskyttelse af personlige oplysninger under “Ret til at begrænse behandling”.

2. Generelle noter og obligatoriske oplysninger

Privatliv

Operatørerne af disse websteder tager beskyttelsen af dine personoplysninger meget alvorligt. Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med de lovmæssige databeskyttelsesregler og denne databeskyttelseserklæring.

Når du bruger denne hjemmeside, indsamles forskellige personoplysninger. Personoplysninger er data, der kan bruges til at identificere dig personligt. Denne fortrolighedspolitik forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Det forklarer også, hvordan og til hvilket formål dette gøres.

Vi vil gerne påpege, at dataoverførsel via internettet (f.eks. når der kommunikeres via e-mail) kan have sikkerhedshuller. Det er ikke muligt at beskytte data fuldstændigt mod tredjeparters adgang.

Bemærkning om det ansvarlige organ

Den dataansvarlige på denne hjemmeside er:

Geopark Trägerverein Braunschweiger Land – Ostfalen e.V.
Niedernhof 6
38154 Königslutter

Repræsenteret ved:
Hans Werner Schlichting

Telefon: 05353 3003
E-mail: info@geopark-hblo.de

Det ansvarlige organ er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre træffer afgørelse om formålene med og midlerne til behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mail-adresser osv.).

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling

Mange databehandlingshandlinger er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. En uformel besked via e-mail til os er tilstrækkelig til dette formål. Lovligheden af den databehandling, der er foretaget, indtil tilbagekaldelsen forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Ret til at gøre indsigelse mod indsamling af data i særlige tilfælde samt til direkte markedsføring (art. 21 GDPR)

Hvis databehandlingen er baseret på artikel 6, sek. 1 tændt. e eller f GDPR, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger af årsager, der opstår som følge af din særlige situation; Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser. Det respektive retsgrundlag, som behandlingen er baseret på, kan findes i denne fortrolighedspolitik. Hvis du gør indsigelse, vil vi ikke længere behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan bevise tvingende legitime grunde til behandling, der opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener til at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav (indsigelse i henhold til art. 21 sek. 1 GDPR).

Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om dig med henblik på en sådan reklame; Dette gælder også profilering, for så vidt som det er relateret til en sådan direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse, vil dine personoplysninger ikke længere blive brugt til direkte markedsføring (indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 2, GDPR).

Ret til at klage til den kompetente tilsynsmyndighed

I tilfælde af overtrædelse af den generelle forordning om databeskyttelse har de berørte personer ret til at klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor de har sit sædvanlige opholdssted, arbejdssted eller det sted, hvor den påståede overtrædelse finder sted. Retten til at klage berører ikke andre administrative eller retslige retsmidler.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få oplysninger, som vi behandler automatisk, behandlet på grundlag af dit samtykke eller i opfyldelseaf en kontrakt, udleveret til dig eller til en tredjepart i et fælles, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af oplysningerne til en anden dataansvarlig, vil dette kun ske, hvis det er teknisk muligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold, såsom ordrer eller anmodninger, som du sender til os som webstedsoperatør, bruger dette websted et SSL eller/eller TLS-kryptering. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved at ændre browserens adresselinje fra “http://” til “https://” og ved at låse ikonet i browserlinjen.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Information, blokering, sletning og berigtigelse

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du ret til gratis oplysninger om dine lagrede personoplysninger, deres oprindelse og modtager og formålet med databehandlingen og om nødvendigt ret til berigtigelse, blokering eller sletning af disse data. Du kan til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i aftrykket, for yderligere spørgsmål om emnet personoplysninger.

Ret til at begrænse behandlingen

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Du kan til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i aftrykket. Retten til at begrænse behandlingen findes i følgende tilfælde:

  • Hvis du bestrider nøjagtigheden af dine personoplysninger, der er gemt af os, har vi normalt brug for tid til at bekræfte dette. I løbet af undersøgelsen har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er blevet/sker ulovligt, kan du anmode om begrænsning af databehandling i stedet for sletning.
  • Hvis vi ikke længere har brug for dine personoplysninger, men du har brug for dem til at udøve, forsvare eller gøre juridiske krav gældende, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger i stedet for sletning.
  • Hvis De har en indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 0, i 1 GDPR, skal der skabes balance mellem dine interesser og vores interesser. Så længe det endnu ikke er klart, hvis interesser er fremherskende, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har begrænset behandlingen af dine personoplysninger, kan disse oplysninger kun blive behandlet med undtagelse af opbevaring, kun med dit samtykke eller med henblik på at hævde, udøve eller forsvare retskrav eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til en vigtig offentlig interesse i EU eller en medlemsstat.

3. Dataindsamling på vores hjemmeside

Cookies

Webstederne bruger nogle gange såkaldte cookies. Cookies forårsager ingen skade på din computer og indeholder ikke virus. Cookies bruges til at gøre vores hjemmeside mere brugervenlig, effektiv og sikker. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computer og gemmes af din browser.

De fleste af de cookies, vi bruger, er såkaldte “session cookies”. De vil blive slettet automatisk efter afslutningen af dit besøg. Andre cookies forbliver gemt på din enhed, indtil du sletter dem. Disse cookies giver os mulighed for at genkende din browser, næste gang du besøger.

Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om indstillingen af cookies og kun tillade cookies fra sag til sag, udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og muliggøre automatisk sletning af cookies, når browseren lukkes. Når cookies deaktiveres, kan funktionaliteten på denne hjemmeside være begrænset.

Cookies, der er nødvendige for at udføre den elektroniske kommunikationsproces eller levere visse funktioner, som du ønsker at bruge (f.eks. indkøbsvognsfunktion), beregnes på grundlag af art. 1 tændt. f GDPR. Hjemmesiden operatør har en legitim interesse i opbevaring af cookies til teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. For så vidt som andre cookies (f.eks. cookies til analyse af din browsingadfærd) gemmes, behandles disse separat i denne databeskyttelseserklæring.

Serverlogfiler

Udbyderen af siderne indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk sender til os. Det drejer sig om:

  • Browsertype og browserversion
  • anvendt operativsystem
  • Url-adresse til henvisning
  • Værtsnavnet på den adgangsmaskine, der er adgang til
  • Tidspunkt for serveranmodning
  • IP-adresse

Disse data flettes ikke med andre datakilder.

Indsamlingen af disse data sker på grundlag af artikel 6, stk. 3. 1 tændt. f GDPR. Hjemmesiden operatør har en legitim interesse i teknisk fejlfri præsentation og optimering af sin hjemmeside – til dette formål, skal serveren logfiler registreres.

Kontakt

Hvis du sender os forespørgsler via kontaktformularen, vil dine oplysninger fra anmodningsformularen, herunder de kontaktoplysninger, du angiver der, blive opbevaret hos os med henblik på behandling af anmodningen og i tilfælde af opfølgende spørgsmål. Vi deler ikke disse data uden dit samtykke.

Behandlingen af de data, der er indtastet i kontaktformularen, udføres derfor udelukkende på grundlag af dit samtykke (art. 6 sek. 1 tændt. en GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke. En uformel besked via e-mail til os er tilstrækkelig til dette formål. Lovligheden af de databehandlingsoperationer, der er foretaget indtil tilbagekaldelsesdatoen, berøres ikke af tilbagekaldelsen.

De data, du indtaster i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalde dit samtykke til opbevaring, eller formålet med datalagring er ikke længere relevant (f.eks. efter at din anmodning er blevet behandlet). Ufravigelige lovbestemmelser, navnlig opbevaringsperioder, berøres ikke.

Anmodning via e-mail, telefon eller fax

Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, vil din anmodning, herunder eventuelle personoplysninger (navn, anmodning) som følge af dem, blive opbevaret og behandlet af os med henblik på behandling af din anmodning. Vi deler ikke disse data uden dit samtykke.

Behandlingen af disse oplysninger sker på grundlag af artikel 6, stk. 4, i Den Europæiske Databeskyttelse35. 1 tændt. b GDPR, hvis din anmodning er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for at udføre foranstaltninger forud for kontraktindgåelsen. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på dit samtykke (art. 6 sek. 1 tændt. en GDPR) og / eller på vores legitime interesser (art. 6 sek. 1 lit. f GDPR), da vi har en legitim interesse i effektiv behandling af de anmodninger, der er rettet til os.

De data, du sender til os via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalde dit samtykke til opbevaring, eller formålet med datalagring udelades (f.eks. efter at din anmodning er blevet behandlet). Ufravigelige lovbestemmelser, navnlig lovbestemte opbevaringsperioder, berøres ikke.

4. Plugins og værktøjer

Google Web-skrifttyper

Denne side bruger såkaldte webskrifttyper fra Google til at give ensartet udseende af skrifttyper. Når du besøger en side, indlæser browseren de nødvendige webskrifttyper i browsercachen for at få vist tekster og skrifttyper korrekt.

Til dette formål skal den browser, du bruger, oprette forbindelse til Googles servere. Dette vil gøre Google opmærksom på, at vores hjemmeside er blevet åbnet via din IP-adresse. Brugen af Google Web Fonts er af interesse for en ensartet og tiltalende præsentation af vores online tilbud. Dette udgør en legitim interesse som omhandlet i artikel 6, litra c). 1 tændt. f GDPR.

Hvis din browser ikke understøtter webskrifttyper, bruges computeren med en standardskrifttype.

Du kan finde flere oplysninger om Google Webskrifttyper under https://developers.google.com/fonts/faq og Googles politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Kilde: e-recht24.de