Close

Bijdrageregels

van de Geopark-Carrier Association Braunschweiger Land – Ostfalen e. V. (hierna “de vereniging” genoemd)

Artikel 1 Beginsel

Dit reglement van bijdragen is vastgesteld overeenkomstig afdeling 6, punt, para. 1 van de statuten en zelf geen lid van de statuten. Het regelt de bijdrageverplichtingen van de leden.

Afdeling 2 Besluiten

1. De Algemene Vergadering beslist over het bedrag van de bijdragen van de klassen 02 tot en met 04, zoals bepaald in afdeling 3. Het huidige bijdrageniveau van de gewone leden vloeit voort uit de aanname van de wettelijke verplichtingen, die in het Geopark-contract met het openlucht- en avonturenmuseum Ostfalen e.V. werden geregeld en door de organen van de gemeentelijke contractpartijen werden bepaald.
2. De vastgestelde bedragen worden geïnd op 5 januari van het volgende jaar waarin het besluit is genomen. Door de algemene vergadering te resolutie, kan ook een andere datum worden vastgesteld.

Klassenbijdrage- Lidmaatschapsformulier Jaarlijks bijdragebedrag

01
Gewone leden
Helmstedt county €50.000
Wolfenbüttel provincie €60.000
Stad Wolfsburg 30.000 €
Stad Braunschweig 10.000 €
Peine County €5.000
Openlucht- en avonturenmuseum Ostfalen e.V. gratis
Stad Königslutter gratis
verdere provincies en provincievrije steden worden onderhandeld
Gemeenten en steden /= 1.000 €

02 Ondersteunende
leden
Bedrijven, verenigingen, verenigingen, gemeenten /= 200 €
Particulieren 30 €
Stellen en gezinnen 40 €
verminderd* 20 €
*Leerlingen, studenten (18 tot 27 jaar), gepensioneerden

03 Coöperatieve leden gratis
04 Ereleden Gratis