Close

Regler for bidrag

af Geopark-Carrier Association Braunschweiger Land – Ostfalen e. V. (i det følgende benævnt “foreningen”)

Afdeling 1 Princip

Denne bidragsregel er fastsat i overensstemmelse med afsnit 6, punkt 6. 1 af vedtægterne og ikke i sig selv en del af vedtægterne. Den regulerer medlemmernes bidragsforpligtelser.

Afdeling 2 Afgørelser

1. Generalforsamlingen træffer afgørelse om størrelsen af bidragene i klasse 02-04 som fastsat i afdeling 3. De ordinære medlemmers nuværende bidragsniveau er et resultat af overtagelsen af de juridiske forpligtelser, som blev reguleret i Geopark-kontrakten med frilufts- og oplevelsesmuseet Ostfalen e.V. og besluttet af de kommunale kontraherende parters organer.
2. De fastsatte beløb opkræves den 5. Ved generalforsamlingens beslutning kan der også fastsættes en anden dato.

Klassebidrag- Medlemskab fra årligt bidragsbeløb

01
Ordinære medlemmer
Helmstedt amt 50.000 kr.
Wolfenbüttel amt 60.000 €
Byen Wolfsburg 30.000 €
Byen Braunschweig 10.000 €
Peine County €5.000
Frilufts- og eventyrmuseum Ostfalen e.V. gratis
By Königslutter gratis
amter og amtsfrie byer forhandles
Kommuner og byer /= 1.000 €

02
Støttetil medlemmer
Virksomheder, foreninger, foreninger, kommuner /= 200 €
Privatpersoner 30 €
Par og familier 40 €
reduceret* 20 €
* Lærlinge, studerende (18 til 27 år), pensionister

03 Andelshavere gratis
04 Honorære medlemmer Gratis